Žemės sklypo ar pastato naudojimo tvarkos planai, tai planai, kuriuose nubrėžiamos naudojimosi daiktu dalys tarp bendrasavininkų (bendraturčių). Naudojimo tvarkos planai sudaromi – kai žemės sklypas (pastatas) yra valdomas kelių bendrasavininkų ir jie nežino (arba nori susitarti ir žinoti) kur yra kieno ribos (patalpos). Pagal registro pažymėjime įrašytas kiekvieno savininko jam priklausančias žemės sklypo (pastato) ploto dalis ir naudojimasi natūroje yra sudaromi planai, kuriuose tos dalys pavaizduojamos. Dažnai tokie planai yra daromi norint parduoti ne visą žemės sklypą, bet tik dalį jame.

Planams sudaryti reikalingi dokumenti:

Žemės sklypo arba pastato registro pažymėjimas; Žemės sklypo planas; Statinių planai.
uostamiestis