Požeminių komunikacijų kontrolinės geodezinės nuotraukos – tai geodeziniai matavimai, kai valstybinėje koordinačių sistemoje matuojami nutiesti požeminiai tinklai ir komunikacijos, nustatoma jų erdvinė padėtis, nurodant atstumus nuo pastovių situacijos elementų.

Apie požeminių tinklų ir komunikacijų geodezinės nuotraukos:

Statomų požeminių tinklų ir komunikacijų bei su jų eksploatacija susijusių komunikacijų geodezinės nuotraukos atliekamos:
1. Siekiant pagerinti požeminių inžinerinių tinklų tiesimo kokybę
2. Siekiant sudaryti patikimas sąlygas komunikacijų saugiam ir racionaliam eksploatavimui
3. Norint sukaupti patikimus topografinius duomenis teritorijų planams rengti,
4. Norint išvengti neracionalių pakartotinių tyrinėjimų.
uostamiestis